Onze nominaties voor de IADC Safety Award 2017

IADC (International Association of Dredging Companies) is de wereldwijde koepelorganisatie voor aannemers in de private baggerindustrie.

IADC reikt elk jaar haar Safety Award uit om de ontwikkeling van veiligheidsvaardigheden op het werk aan te moedigen en om mensen en bedrijven die actief zijn in de baggerindustrie te belonen die aandacht hebben voor het veiligheidsbewustzijn bij de uitoefening van hun beroep.

Dit jaar werd JDN genomineerd voor vier ITA gerelateerde werkmethoden:

Genomineerde voor de IADC Award 2017: Luikafdekkingen voor dekluiken

Hatch covers for deck hatches

Wanneer een laag dekluik open staat, wordt het al snel een gevaarlijke situatie. Als men in een onbeschermd open luik valt, zal dit zeer waarschijnlijk leiden tot een dodelijk letsel. Nieuwe schepen zijn ontworpen met luikhoofden ter hoogte van de taille rondom de luikopeningen. Oudere schepen laten de bemanning kwetsbaar achter. Er zijn vele soorten ad-hocbarrières ontworpen om dit probleem in de hele baggerindustrie op te lossen.

De bemanning van sleephopperzuiger Capitan Nuñez ging een stap verder en bedacht een antwoord op het probleem: stationaire palen. Deze toevoeging rondom het dekluik maakt het gebied langs de opening veiliger: of het nu in open of gesloten positie staat, of ergens daartussen. Door het verwijderen van de veiligheidspen die de paal vastzet, kan deze toevoeging indien nodig worden verwijderd. Dit zorgt ervoor dat de oplossing eenvoudig is in gebruik. Oudere schepen in de vloot kunnen worden aangepast met deze palen: een duurzame oplossing.

Genomineerde voor de IADC Award 2017: Optimalisatie van het transport van leidingen

Een veel voorkomende activiteit in opspuitzones en op logistieke werven is het vervoer van landleidingen met vrachtwagens. Jan De Nul Group optimaliseerde en verbeterde het hanteren en het transport van baggerpijpen door middel van drie technieken: het gebruik van DHATEC-beugels, modulaire spreiders en C-pijp haken in combinatie met zachte stroppen.

De combinatie van deze technieken verbetert de efficiëntie van het werk, de veiligheid tijdens het hanteren en het transport, maar ook de veiligheid en de ergonomie van de takelaars.

De DHATEC-beugels zijn gemonteerd op het platform van de vrachtwagen, in overeenstemming met de diameter van de leiding en vastgezet met spanbanden aan de lading van de vrachtwagen. De C-pijp haken zijn bevestigd aan een zachte strop, waardoor het veiliger en ergonomisch gemakkelijker is voor de takelaar om deze te hanteren. En dankzij het gebruik van de spreidbalk worden de zachte stroppen met de C-pijp haken optimaal gepositioneerd door gebruik te maken van taglines, zodat de takelaars gemakkelijk de last van de grond kunnen bevestigen.

De herziene methode wordt geïmplementeerd in de wereldwijde activiteiten van Jan De Nul, aangezien deze voordelig is gebleken voor alle partijen die betrokken zijn bij het transport van leidingen.

Transport of pipeline optimization

Genomineerde voor de IADC Award 2017: Ventilatie en afdekking van mangaten

Manholes ventilation and cover

De mangaten op een dek die opengelaten zijn om tanks te ventileren, vormen een veiligheidsrisico voor de bemanning. Bovendien wordt de tank een vergaarbak voor vallende voorwerpen en neemt de losse afdekking waardevolle dekruimte in beslag.

De bemanning van sleephopperzuiger Capitan Nuñez optimaliseerde de alomtegenwoordige situatie met een afdekking die ventilatie mogelijk maakt zonder extra ruimte te verspillen. Over het mangat worden palen gemonteerd om de afdekking in geopende stand op zijn plaats te houden. Wanneer de afdekking moet worden verwijderd, past een verlengladder met leuningen op de bouten van de verwijderde afdekking. Medewerkers kunnen dan de afgesloten ruimte betreden zonder het gebruik van een reddingsdriepoot te belemmeren. Wanneer niet in gebruik, wordt de apparatuur voor besloten ruimte handig opgeborgen in een box aan dek.

Het terugkerende gevaar van open mangaten aan dek van veel schepen kan met deze oplossing worden opgelost.

Genomineerde voor de IADC Award 2017: Gecontroleerde aansluiting van drijvende leidingen

Het handmatig aansluiten van drijvende leidingen is altijd al een riskante taak geweest en vereist kalm water en bekwame schippers, dekknechten en kraanmachinisten.

Dit gecontroleerde alternatief is ontwikkeld naar aanleiding van diverse technische beoordelingen en proeven met de bemanning. De aansluituiteinden van de aaneengeschakelde drijvende leidingen zijn opgesteld binnen een paar catamaran pontons. Tussen de cutterzuiger en de drijvende leidingen bevat het aansluitproces een op maat gemaakt gereedschap in het aansluitpunt van de pijpring om de ring recht te houden terwijl een vezeltouw de uiteinden van de leidingen dichterbij trekt. De uiteinden worden vastgemaakt aan elkaar met een hydraulische snelkoppeling.

Standaard aaneengeschakelde leidingen van 120m lang met een ponton aan beide uiteinden en een gemakkelijkere toegang binnen de werkruimte van het ponton zorgen voor een betere projectplanning en minder risico op open water. Het totale systeem is 10% duurder, maar de combinatie van minder onderbroken productieperiodes als gevolg van slechte weersomstandigheden en minder aantal arbeidsongevallen leidt tot een hogere efficiëntie. Lopende tests en gebruikersfeedback hebben geleid tot geplande innovaties: het proces op afstand bestuurbaar en efficiënter en duurzamer maken met hydraulische pakketten op zonne-energie.

ball joint